INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI PDF

Jadual Perbandingan Indeks Diskriminasi Dan Indeks Kesukaran 5cp – Free download as Word Doc .doc /.docx), PDF File .pdf), Text File .txt) or view. JADUAL PENENTUAN INDEKS KESUKARAN DAN IN Bil. Nama Calon 1 Ali Bin Ahmad 2 Mustafa Bin Dollah 3 Jaafar Bin Abu 4 Aminah Bt Derahman 5 Yusof. Terdapat lima orang pelajar di separuh peringkat atas dan lima orang 0 0 1 0 (i ) Hitung Indeks Kesukaran (p) dan Indeks Diskriminasi (D) untuk setiap soalan.

Author: Nizragore Nijora
Country: Martinique
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 16 March 2015
Pages: 247
PDF File Size: 11.90 Mb
ePub File Size: 4.42 Mb
ISBN: 798-2-95437-788-7
Downloads: 3234
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mulkree

Maka indeks kesukarannya adalah: Jika soalan dan jawapannya sudah dipastikan tepat, pemilihan pengganggu yang lemah boleh mengurangkan kuasa diskriminasi soalan tersebut dan mungkin juga boleh dianggap agak sukar. Kita boleh rumuskan bahawa pilihan A dan pilihan D mempunyai ciri pengganggu yang baik, pilihan C adalah pengganggu yang kurang baik, manakala pilihan E adalah pengganggu yang paling lemah.

Bandingkan indeks kesukaran dengan indeks diskriminasi. Contoh Analisis Item Sains Documents. Item 5tidak sesuai digunakan, mungkin terdapat sedikit kekeliruan yang menyebabkan pelajar yang baik tidak dapat menjawab tetapi pelajar lemah pula yang dapat menjawab.

Kirakan indeks kesukaran untuk setiap item ujian dan rumuskan tahap kesukaran soalan tersebut. Kenalpasti bagi setiap item ujian sama ada boleh digunakan semula, digugurkan atau perlu diperbaiki.

Pengiraan Indeks Diskriminasi Item Documents. Aktivitii 1 Kirakan indeks dan tahap kesukaran bagi setiap item ujian berikut: Tindakan seterusnya ialah sama ada boleh diambil sama ada untuk mengekalkan soalan yang berkualiti dalam bank soalan jika indeks kesukaran dan juga indeks diskriminasi berada di dalam julat yang sesuai, Item soalan yang sangat sukar boleh dipermudahkan manakala yang sangat mudah perlu dipersukarkan. A, B diskriminaasi E; pengganggu lemah: Item manakah yang perlu dikekalkan ataudigugurkan?

  BY399 DIODE DATASHEET PDF

Contoh Pengiraan Headcount 1 Documents. Di siniterdapat seramai 6 pelajar dalam kumpulan tertinggi dan 6 diskriminasl dari kumpulan terendah. Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: Contoh Analisis Item Subjektif3 Documents. Dalam kes ini, T dan R masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R, manakala NT dan NR masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah penuh semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Siapakah penulis buka Das Kapital? Jika disukarkan sedikit maka indeks kesukaran akan meningkat. Tidak ada sebarang pelajar yang mencuba pengganggu D. Published on Jul View Download 0.

Kumpul skrip jawapan pelajar dan susun mengikut jumlah markah dari skor tinggi ke rendah. diskrimiansi

Item 1 boleh diguna kembali dan disimpan di dalam bank soalan. Apabila maklumat berkenaan kedua-dua indeks kesukaran dan indeks diskriminasi diperolehi untuk setiap item ujian, ia perlu dikumpulkan dan dibandingkan. Prosedur analisis item bagi soalan objektif adalah seperti berikut: Contoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5.

Disriminasi 1 menunjukkan keadaan sebaliknya. Item 3 dan 4 pula boleh dikatakan agak sukar jadi perlu dipermudahkan. Diskriminasi yang negatif pula menunjukkan bahawa item tersebut tidak boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi pelajar kumpulan R pula yang boleh menjawabnya.

Embed | Jadual Indeks Kesukaran Dan Indeks Diskriminasi

Pengganggu C tidak sesuai dan perlu ditukarkan. Nilai diskriminasi yang tinggi ialah 0. Pengganggu manakah yang baik atau sangat baik, yang manakah yang lemah atau sangat lemah? Kos Benih Contoh Pengiraan Documents. L9 Contoh Pengiraan Markah Documents. Jadi pengganggu ini juga perlu diganti. Contoh Pengiraan Tov Spm Documents.

  ALCATEL 8082 PDF

Kkb sce analisis item contoh Education. Aktiviti 4 Apakah tindakan yang perlu dilakukan bagi setiap item ujian berikut setelah perbandingan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi dilakukan? Markah penuh yang diperuntukkan bagi soalan ini ialah Jadi item ujian ini boleh digunakan kembali dan dimasukkan ke dalam bank soalan. Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Kenalpasti keberkesanan diskriminasl pengganggu distraktor dalam setiap item ujian.

Contoh Pengiraan luas dan isipadu Documents.

Prosedur Analisis ItemAnalisis item bagi soalan objektif dan esei boleh dilaksanakan mengikut prinsip yang sama. Aktiviti 2 Kirakan indeks diskriminasi bagi setiap item ujian berikut: NTContoh Pertimbangkan skor suatu item diskriimnasi dalam Jadual 5. Jadi item 6 mungkin perlu diteliti semula. Item 6 boleh dijawab oleh semua pelajar kecuali sebilangan kecil pelajar yang baik melakukan kesilapan. A dan E; pengganggu lemah: Sebagai panduan, nilai ID yang sederhana ialah 0.

Contoh pengiraan simpanan ASB Documents. Diskriminasiyang positif menunjukkan bahawa item tersebut boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi ramai pelajar kumpulan R yang tidak dapat menjawabnya da betul.