BUKU TEKS LUKISAN KEJURUTERAAN TINGKATAN 4 PDF

Quick View. Form 4. Buku Teks Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4. RM Add to cart · Buku Teks Matematik Tambahan Tingkatan 4 · Add to Wishlist loading. Buku Teks Kubentang Sehelai Peta Tingkatan 4 & 5 · Add to Wishlist Quick View. Form 4. Buku Teks Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4. RM Add to cart. Jualan Kembali Ke Sekolah Buku Teks & Aktiviti 15%. Semua Buku Terbitan Lain 15%. Semua Buku Terbitan DBP 25%.

Author: Baktilar Zolomi
Country: Republic of Macedonia
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 15 August 2008
Pages: 70
PDF File Size: 10.43 Mb
ePub File Size: 2.21 Mb
ISBN: 403-3-12103-194-2
Downloads: 73176
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoogami

Pandangan sisi pula diambil dari arah pandangan yang dapat menunjukkan bahagian — bahagian sisi dengan menggunakan garisan — garisan tersembunyi yang paling sedikit.

Pandangan sisi objek ini pukisan dari arah C sebelah kiri objek. Jika tidak ada arahan yang diberi, arah pandangan hadapan perlulah diambil dari arah yang mempunyai ukuran yang paling panjang, berada dalam kedudukan mendatar dan dapat menunjukkan bahagian — bahagian hadapan objek dengan garisan tinykatan yang banyak. Pemilihan arah pandangan sisi ini bergantung pada arah mana yang dapat menunjukkan bahagian — bahagian objek yang lebih banyak dengan garisan nyata berbanding dengan garisan tersembunyi, seperti dalam rajah 4.

LUKISAN KEJURUTERAAN Unit 4 – PDF Free Download

Persilangan antara satah unjuran ini menghasilkan empat sukuan, seperti dalam rajah 4. Anda telah berjaya menyelesaikan semua soalan dalam penilaian kendiri. Untuk membantu menggambarkan objek tersebut bersama — sama ini disertakan lukisan unjuran ortografik itu. Menggunakan sesiku sudut 45 0, seperti rajah 4.

Unjuran ini merupakan unjuran yang terawal dan tertua digunakan dalam lukisan kejuruteraan. Ini bererti bentuk lengkung dan sudut mungkin berupa garisan lurus dari sesuatu arah pandangan. Ses esuat uatu u arah arah pandangan objek yang dilihat akan diunjurkan ke suatu permukaan atau rataan yang yang bersudu bersudutt tepat tepat dengan dengan objek itu.

  1001 CARA MEMIKAT WANITA PDF

Setiap objek lazimnya dilihat dalam tiga dimensi yang menunjukkan permukaan utama merujuk kepada ukuran tinggi, lebar dan panjang yang mana jika pandangan — pandangan tersebut dirakamkam secara lukisan lakar atau lukisan sebenar adalah dikenali sebagai unjuran bergambar. Objek benda ya yang di dilukis Objek adalah benda yang akan dilukis dalam unjuran pertama atau unjuran ketiga.

LUKISAN KEJURUTERAAN Unit 4

Kalau sudah mari kita ke unit 5. Untuk melukis rupa bentuk objek daripada tiga dimensi kepada dua dimensi kertas lukisan memerlukan satu kaedah khas yang khusus. Dalam lukisan unjuran ortografik, seberapa boleh semua bahagian sesuatu objek, mesin dan peralatan itu hendaklah ditunjukkan dengan menggunakan garisan nyata.

Ketiga —tiga arah pandangan bagi objek objek ini akan diunjurkan ke hadapan objek sehingga mengenai dinding satahnya seperti yang ditunjukkan oleh anak panah kecil, seperti dalam rajah 4. Berikut merupakan kaedah melukis unjuran ortografik secara bersistem. Pengenalan Kejuruteraan Mekanikal hx. Garisan tengan premier menjadi penentu utama untuk memulakan lukisan sesuatu pandangan itu. Raja Rajah h P5 menu menunj njuk ukka kan n pand pandan anga gan n isom isomet etri rik k bagi bagi satu satu bong bongka kah h gaddle.

Memang tidak ada satu ketetapan peraturan yang khusus bagaimana memulakan sesuatu lukisan. Semua rajah dalam bab ini dipeti dari buku: Untuk kegunaan dalam pembacaan lukisan adalah perlu disertakan ukuran — ukuran secara terperinci dan jelas bagi membolehkan kerja — kerja pembikinan merujuk kepada ukuran yang diberi.

Bentuk permukaan yang dilihat atau dibayangkan dalam tiga dimensi boleh dirakam secara lukisan teknik di atas sekeping kertas yang mempunyai dua dimensi sahaja iaitu ukuran panjang dan lebar kertas. Terdapat dua prinsip unjuran yang digunakan dalam unjuran ortografik iaitu: Nota Kejuruteraan Jalan Raya.

  EBERSPACHER D1 PDF

Unit 1 – Act. Ia hanya memberikan gambaran rupa bentuk permukaan — permukaan utama sesuatu objek secara menyeluruh menyeluruh dan serentak. Rupa bentuk pandangan — pandangan objek dalam tiga dimensi itu tidak dapat menggambarkan rupa bentuk sebenar bagi setiap permukaannya. Anda telahpun membina pandangan pelan, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Maka lukisan ini dinamakan lukisan ortografik sudut pertama. Kesemua satah ini bertemu antara satu dengan lain pada sudut tepat. Sila semak jawapan anda pada maklumbalas teis memastikan jawapan anda betul.

Kotak — kotak yang luoisan itu mestilah berdasarkan kepada ukuran yang terbesar dalam suatu pandangan.

Tin Tingg ggal alka kan n ruan ruang g pada garisan tersembunyi yang terpanjang di antara dua garisan yang tersembunyi itu, seperti dalam rajah 4.

Raja Tingkatah h P4 menu menunj njuk ukka kan n pand pandan anga gan n isom isomet etri lukisna k bagi bagi satu satu bong bongka kah h pandu indeks.

Setiap tingiatan rajah hendaklah diberi tajuk agar pembaca tidak keliru. Raja Rajah h P2 menu menunj njuk ukka kan n pand pandan anga gan n isom isomet etri rik k bagi bagi satu satu bong bongka kah h tapak. Garisan tengah digunakan untuk menunjukkan tempat pandangan dan dimensi. Terdapat berbagai — bagai kaedah bagaimana ukuran untuk pandangan sisi ini diperolehi, antaranya: Biasanya pandangan ini dilukis paling akhir kerana ukurannya boleh diperolehi daripada unjuran pandangan hadapan dan pandangan pelan.